ปรึกษาปัญหาชีวิต (สำหรับเจ้าของกระทู้)

วัดธรรมศาลา สวดมนต์ทำวัตรเช้า ออกเครื่องขยายเสียงดังมาก เป็น
รายละเอียด
นสัสการ พระคุณเจ้า ผมมีความเดือดร้อนจำเป็น ต้องรบกวน เวลาอันมีค่าของพระคุณเจ้า เนื่องด้วยไม่สามาระจะหันหน้าไปพึ่งใคร ผมอาศัยอยู่ในเขต อำเภอธรรมศาลา ได้รับความเดือดร้อน เนื่องจาก ทางวัดธรรมศาลา แทบทุกเช้า เปิดเสียงสวดมนต์ทำวัตรเช้า ออกลำโพงหอกระจายข่าว เสียงดังอย่างมาก เสียงดังรบกวนการพักผ่อน ในช่วงตี 4 กว่า มาเป็นเวลานาน ส่งผลเสียต่อสุขภาพอย่างร้ายแรง แม้จะมีชาวบ้านหลายคนได้ขอให้ทางวัดหยุดการกระทำดังกล่าง ทางวัดยังคงเพิกเฉยต่อความเดือดร้อนของชาวบ้านมาตลอด การสวดมนต์ทำวัตรของสงฆ์ สามารถกระทำได้เป็นปกติโดยมิต้องออกหอกระจายเสียงไปทุกหมู่บ้าน ทั้งยังเเปิดเสียงดังอย่างมาก ไม่คำนึงถึงว่าจะเป็นการรบกวนการพักผ่อน อันจะก่อความเดือดร้อนแก่ชาวบ้าน ท้ายนี้หวังว่าพระคุณเจ้าได้โปรดเมตตา พิจารณาความเดือดร้อนดังกล่าวด้วยว่าจะสามารถดำเนินการแก้ไขได้ประการใด
ความต้องการ
ขอความเห็นในการแก้ปัญหา
ชื่อผู้ถาม
สมพร
วันที่เขียน
22 เมษายน พ.ศ. 2556 13:47:33
จำนวนคนเข้าดู
1639

คำตอบ

คำตอบที่ 1
ขอแจ้งข่าวสำหรับท่านที่ประสงค์จะโทรมาเพื่อแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับพุทธศาสนาดังนี้ เนื่องจากสายด่วนชาวพุทธเป็นเพียงอาสาสมัครและมีกำลังอันจำกัด เน้นให้คำปรึกษาปัญหาชีวิตแก่บุคคลทั่วไปเท่านั้น ไม่ใช่องค์กรที่มีอำนาจหน้าที่ในการจัดการหรือแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับองค์กรหรือบุคคลทางพระพุทธศาสนาโดยตรง ดังนั้น หากท่านประสงค์จะแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนปัญหาวัด พระสงฆ์ หรือบุคคลที่ทำไม่เหมาะสมหรือล่วงละเมิดพระพุทธศาสนาแล้ว กรุณาติดต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องนี้โดยตรงคือ ส่วนคุ้มครองพระพุทธศาสนา สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 โทร 0-2441-4547 แฟกซ์ 0-2441-4548 อีเมล์ : bps@onab.go.th หรือ iconab@onab.go.th
ชื่อผู้ตอบ
อาจารย์ผู้ให้คำปรึกษา 99
วันที่เขียน
22 เมษายน พ.ศ. 2556 17:29:19
ทั้งหมด 1 รายการ
1 / 1
อ่านป้ายฉลากยา 10,000 รอบ แต่ไม่กินยา มันก็คงรักษาโรคอะไรไม่ได้
เช่นกัน แม้ว่าจะอ่านหนังสือ 10,000 เล่ม ฟังเทศน์ 10,000 เรื่อง ปรึกษาผู้รู้ 10,000 คน ประโยชน์ก็มีเพียงน้อยนิด
หากเราไม่ลงมือทำ ไม่ลงมือปฏิบัติ ไม่พยายามทำ การมัวแต่คิดอยากให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ไปเฉยๆ จะมีผลสำเร็จอะไร