ประกาศขอขมา อโหสิกรรม สารภาพผิด ( สำหรับเจ้าของกระทู้แจ้งแก้ไข )

ขออโหสิกรรม
กรรมชั่วอันใดที่ข้าพเจ้าล่วงเกินผู้ใดหรือคิดร้ายกับผู้ใดไม่ว่าจะเจตนาหรือไม่ก็ตามข้าพเจ้าขอให้ทุกท่านอโหสิกรรมให้ข้าพเจ้าด้วยอย่าได้มีอะไรติดค้างกันอีกเลย ขอให้นับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปชีวิตข้าพเจ้าครอบครัวมีแต่ความสุขความเจริญ ขอให้ทุกท่านที่เป็นเจ้ากรรมนายเวรของข้าพเจ้าหรือใครก็ตามมีแต่ความสุขความเจริญ ถ้าใครหรือผู้ใดก็ตามมีอไรติดค้างกับข้าพเจ้า ข้าพเจ้าอโหสิกรรมให้ทุกเรื่องไม่ว่าเรื่องใดก็ตาม ขอให้ชีวิตท่านมีแต่ความเจริญยิ่งๆขึ้นไป ถ้าข้าพเจ้าคิดร้ายหรือพลาดพลั้งไปขออโหสิกรรมไว้ ณ ที่นี้ สาธุ
ผู้ประกาศ
ขออโหสิกรรมคะ
วันที่เขียน
30 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 08:29:15
จำนวนคนเข้าดู
487

หมายเหตุ

ผู้ประกาศ มีความยินดีเผยแพร่ข้อความนี้เพื่อสาธารณธรรม โปรดอย่าถือโทษโกรธเคืองใด ๆ ขอจงให้อภัยทุกสิ่งอย่างเพื่อผู้ประกาศจะได้เจริญสติภาวนาตรวจสอบตัวเอง จะได้สํารวมระวังในการคิด การพูด และการกระทําทุกอย่างของตัวเอง ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
1. ต้องการปรึกษาปัญหาชีวิต กรุณาคลิก
2. ต้องประกาศสารภาพผิด ประกาศขอขมา ประกาศอโหสิกรรม กรุณาคลิก
3. ต้องการประกาศไว้อาลัย แสดงความเสียใจ กรุณาคลิก