ประกาศขอขมา อโหสิกรรม สารภาพผิด ( สำหรับเจ้าของกระทู้แจ้งแก้ไข )

ชาติได้ก็ตาม
หาก ข้าพเจ้าได้กระทำความผิด ไม่ว่าชาติไดก็ตาม กับ สิ่งมีชีวิตหรือสิ่งไม่มีชีวิต ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตาม ข้าพเจ้าขออโหสิกรรม
ผู้ประกาศ
sukrit
วันที่เขียน
11 มิถุนายน พ.ศ. 2560 18:24:33
จำนวนคนเข้าดู
149

หมายเหตุ

ผู้ประกาศ มีความยินดีเผยแพร่ข้อความนี้เพื่อสาธารณธรรม โปรดอย่าถือโทษโกรธเคืองใด ๆ ขอจงให้อภัยทุกสิ่งอย่างเพื่อผู้ประกาศจะได้เจริญสติภาวนาตรวจสอบตัวเอง จะได้สํารวมระวังในการคิด การพูด และการกระทําทุกอย่างของตัวเอง ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
1. ต้องการปรึกษาปัญหาชีวิต กรุณาคลิก
2. ต้องประกาศสารภาพผิด ประกาศขอขมา ประกาศอโหสิกรรม กรุณาคลิก
3. ต้องการประกาศไว้อาลัย แสดงความเสียใจ กรุณาคลิก