ประกาศขอขมา อโหสิกรรม สารภาพผิด ( สำหรับเจ้าของกระทู้แจ้งแก้ไข )

ทำบาปมามาก
ขอสารภาพผิดและขอขมาอโหสิกรรมแก่ผู้ที่เคยล่วงเกินมาทั้งหมดทั้งสิ่้น ข้าพเจ้ายินดีรับกรรมที่เคยทำไว้ทุกอย่าง จะก้มหน้าก้มตารับกรรมแม้มันจะทรมานมากแค่ไหนก็ตาม และจะกระทำกรรมดีต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป จะต้ังอยู่ในศีล 5 อย่างแน่วแน่
ผู้ประกาศ
กริ่ง
วันที่เขียน
9 มิถุนายน พ.ศ. 2560 10:09:12
จำนวนคนเข้าดู
125

หมายเหตุ

ผู้ประกาศ มีความยินดีเผยแพร่ข้อความนี้เพื่อสาธารณธรรม โปรดอย่าถือโทษโกรธเคืองใด ๆ ขอจงให้อภัยทุกสิ่งอย่างเพื่อผู้ประกาศจะได้เจริญสติภาวนาตรวจสอบตัวเอง จะได้สํารวมระวังในการคิด การพูด และการกระทําทุกอย่างของตัวเอง ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
1. ต้องการปรึกษาปัญหาชีวิต กรุณาคลิก
2. ต้องประกาศสารภาพผิด ประกาศขอขมา ประกาศอโหสิกรรม กรุณาคลิก
3. ต้องการประกาศไว้อาลัย แสดงความเสียใจ กรุณาคลิก