ประกาศไว้อาลัย แสดงความเสียใจ ( สำหรับเจ้าของกระทู้แจ้งแก้ไข )

ขอไว้อาลัยป้าเล็กปราณี วงศ์พันธ์
ป้าที่เลี้ยงข้าพเจ้าตอนขวบกว่า ข้าพรักท่านนะ แม้ข้าพเจ้าไม่ได้ไปเยี่ยมตอนป่วย ขอให้ท่านได้รับรู้ว่าข้าพเจ้าขอบคุณที่เลี่ยงข้าพเจ้ามาค่ะ
ผู้ประกาศ
น้ำหนาว
วันที่เขียน
12 เมษายน พ.ศ. 2563 11:19:49
จำนวนคนเข้าดู
2073

หมายเหตุ

ผู้ประกาศ มีความยินดีเผยแพร่ข้อความนี้เพื่อเป็นอนุสรณ์รําลึกถึงท่านผู้จากไป ด้วยกุศลกรรมนี้ขอจงเป็นเหตุปัจจัยให้ผู้ประกาศ มีความปลอดภัย มีความสุข และมีศรัทธา วิริยะ สติสมาธิและปัญญาในพระสัทธรรมยิ่ง ๆ ขึ้นไป
1. ต้องการปรึกษาปัญหาชีวิต กรุณาคลิก
2. ต้องประกาศสารภาพผิด ประกาศขอขมา ประกาศอโหสิกรรม กรุณาคลิก