ประกาศไว้อาลัย แสดงความเสียใจ ( สำหรับเจ้าของกระทู้แจ้งแก้ไข )

ข้าพเจ้าขอ คมา
ข้าพเจ้าขอคมา พวกท่านทุกๆท่านมากๆ ข้าพเจ้าขอแสดงความเสียใจ
ผู้ประกาศ
สุกฤษฏิ์
วันที่เขียน
20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 21:49:27
จำนวนคนเข้าดู
111

หมายเหตุ

ผู้ประกาศ มีความยินดีเผยแพร่ข้อความนี้เพื่อเป็นอนุสรณ์รําลึกถึงท่านผู้จากไป ด้วยกุศลกรรมนี้ขอจงเป็นเหตุปัจจัยให้ผู้ประกาศ มีความปลอดภัย มีความสุข และมีศรัทธา วิริยะ สติสมาธิและปัญญาในพระสัทธรรมยิ่ง ๆ ขึ้นไป
1. ต้องการปรึกษาปัญหาชีวิต กรุณาคลิก
2. ต้องประกาศสารภาพผิด ประกาศขอขมา ประกาศอโหสิกรรม กรุณาคลิก