ประกาศไว้อาลัย แสดงความเสียใจ ( สำหรับเจ้าของกระทู้แจ้งแก้ไข )

ประกาศไว้อาลัย
ข้าพเจ้า นายเจมส์ ลาปปา อยากประกาศไว้อาลัยให้แก่ นายโยธิน พงษ์ทอง นายสังวาล พงษ์ทอง ที่ได้ล่วงลับไปแล้ว ขอให้อโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าด้วย ที่ข้าพเจ้าไม่ได้บวชเพื่อทดแทนบุญคุณ ไม่ได้ทำตามหลักทางพระพุทธศาสนา ซึ่งข้าพเจ้าอยู่ไกล จึงไม่ได้มาบวชให้ ขออโหสิกรรมให้ข้าพเจ้าด้วย ทั้งกาย วาจา ใจ ทั้งต่อหน้าก็ดีลับหลังก็ดี และขอให้ข้าพเจ้ามีแต่ความสุข พบเจอแต่เรื่องดีๆในชีวิต เรื่องเลวร้ายขอให้หมดไป ภัยอันตรายอย่าได้มาลุกลาม เงินทองมั่งมีลาภยศเพิ่มพูน ทรัพย์สิ้นมากมาย อันตรายออกไปให้หมด และขอให้ดวงวิญญาณของทั้งทั่งสองไปสู่สุคติ สาธุ 🙏🏻
ผู้ประกาศ
เจมส์
วันที่เขียน
28 มิถุนายน พ.ศ. 2559 12:11:21
จำนวนคนเข้าดู
3429

หมายเหตุ

ผู้ประกาศ มีความยินดีเผยแพร่ข้อความนี้เพื่อเป็นอนุสรณ์รําลึกถึงท่านผู้จากไป ด้วยกุศลกรรมนี้ขอจงเป็นเหตุปัจจัยให้ผู้ประกาศ มีความปลอดภัย มีความสุข และมีศรัทธา วิริยะ สติสมาธิและปัญญาในพระสัทธรรมยิ่ง ๆ ขึ้นไป
1. ต้องการปรึกษาปัญหาชีวิต กรุณาคลิก
2. ต้องประกาศสารภาพผิด ประกาศขอขมา ประกาศอโหสิกรรม กรุณาคลิก