คำแนะนำสำหรับผู้ขอคำปรึกษา (ทั้งโทรปรึกษาและเขียนปรึกษาผ่านเว็บบอร์ด)

สายด่วนชาวพุทธ ให้คำปรึกษาทุกปัญหาแก่บุคคลต่าง ๆ ทุกคน โดยไม่เลือกอายุ เพศ ศาสนา  สัญชาติ เชื้อชาติ หรือประเทศใด ๆ 

สายด่วนชาวพุทธ เน้นให้คำปรึกษาอิงตามหลักการทางพุทธศาสนาเท่านั้น ไม่ได้ให้คำปรึกษาแบบเอาใจใคร หรือพูดเพื่อให้ถูกใจใคร ดังนั้น เมื่อท่านได้รับคำปรึกษาที่ไม่ตรงกับที่ท่านคิดและต้องการ ท่านต้องทำใจ อย่าขุ่นเคืองใจ 

มาปรึกษาที่นี่แล้ว อย่าคาดหวังว่า ท่านจะต้องได้รับคำที่ถูกใจชอบใจเท่านั้น แม้คำที่ไม่ถูกใจไม่ชอบใจ แต่หากมันตรงกับความเป็นจริง ถูกศีล ถูกธรรม ถูกกฎหมาย มีประโยชน์ ผู้ขอคำปรึกษาควรต้องพิจารณานำไปลงมือแก้ไขปัญหา เหมือนยารักษาโรค แม้จะขม แม้จะกลิ่นไม่ดี ถ้าเราอยากจะหายจากโรค เราก็ต้องอดทนกิน หรือ เหมือนการผ่าตัด อาจจะทำให้เราเจ็บปวดบ้าง แต่ถ้าวิธีนี้มันรักษาโรคให้ได้ เราก็ต้องอดทนรับการผ่าตัดเพื่อรักษาโรคให้ได้ 

คำแนะนำสำหรับผู้มาขอคำปรึกษา

1. ทุกท่าน (ที่โทร/Line/Face/อีเมล์ มาปรึกษา) ไม่ต้องบอกชื่อจริง นามสกุลจริง ไม่ต้องบอกเบอร์โทร ให้บอกชื่อเล่นก็พอ การโทรปรึกษา ควรเตรียมปากกา กระดาษไว้จดคำปรึกษาด้วยทุกครั้ง จะได้ไม่ต้องถามคำแนะนำซ้ำหลายรอบ ทำให้เสียเวลาโดยไม่จำเป็น

2. หากไม่ต้องการให้โชว์เบอร์ที่โทรเข้ามา ให้ดูวิธีการปิดโชว์เบอร์ที่คู่มือการใช้งานโทรศัพท์มือถือของท่าน

3. การปรึกษาผ่าน facebook และ Line สายด่วนชาวพุทธ ท่านต้องยอมรับว่า ข้อมูล รูปภาพ หน้าตาของท่านจะปรากฎจริงตามที่ท่านกรอกไว้กับบัญชี facebook หรือบัญชี Line นั้น ๆ และทางโครงการฯ ไม่มีการนำข้อมูลของท่านไปประกาศหรือเผยแพร่ใด ๆ ทั้งสิ้น

4. การเขียนปรึกษาผ่านเว็บบอร์ดโครงการสายด่วนชาวพุทธ กรุณาเตรียมกระดาษ ปากกาสำหรับจดรหัสผ่านที่จะใช้กรอกเพื่อเข้าระบบไปอ่านคำปรึกษาด้วย ถ้าท่านไม่มีรหัสผ่านหรือกรอกรหัสผ่านไม่ถูก จะไม่สามารถอ่านปัญหาที่ปรึกษาไว้ได้

5. การเขียนปรึกษาผ่านเว็บบอร์ด ท่านสามารถเลือกเปิดเผยแพร่กรณีปัญหาของท่านให้คนทั่วไปดูได้ด้วย หรือไม่เปิดเผยแพร่ก็ได้ การระบุชื่อถึงบุคคลอื่น ให้ใช้ชื่อสมมุติ หรือชื่อย่อ เท่านั้น อย่าใช้ชื่อจริง และไม่ต้องบอกสถานที่จริง และกรณีท่านต้องการเปิดเผยแพร่ ข้อความของท่านจะต้องผ่านการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่โครงการก่อน จึงจะเผยแพร่ได้

6. การพูดกับพระอาจารย์ผู้ให้คำปรึกษา ให้ใช้คำว่า "โยม" แทนตัวผู้ปรึกษา และเรียกพระอาจารย์ที่ให้คำปรึกษาว่า "ท่าน" หรือ "พระอาจารย์" ก็ได้ การถามกับอาจารย์ที่ปรึกษา ให้เรียกว่า อาจารย์ก็ได้ ไม่ต้องถามชื่อท่านและข้อมูลส่วนตัวหรือวัด/ที่อยู่ของพระอาจารย์/อาจารย์ผู้ให้คำปรึกษา เมื่อจบขอคำปรึกษาแล้วให้พูดว่า "นมัสการขอบพระคุณค่ะ/ครับ" "ขอบคุณครับ/ค่ะ"

7. ก่อนถาม ให้จัดลำดับปัญหาให้ชัดเจน อธิบายตามลำดับ อย่าวกวน อย่าเล่าซ้ำไปซ้ำมา เล่าไปตามความเป็นจริง อย่าแต่งเรื่อง ไม่ต้องอายหรือกลัวขายหน้า เพราะผู้ให้คำปรึกษาจะเก็บเป็นความลับ ท่านจะไม่ถามชื่อจริง นามสกุลจริง ที่อยู่ของผู้ที่โทรเข้ามา และจะไม่มีการจดเบอร์โทรและไม่มีการโทรกลับ ดังนั้น หากระหว่างคุยขอคำปรึกษาอยู่ถ้าสายสัญญาณหลุด ท่านต้องโทรใหม่เอง

8. การโทรเข้ามาปรึกษาแต่ละครั้งควรกระชับ ใช้เวลาให้สั้นที่สุด ไม่ควรเกิน 30 นาที/ครั้ง เพราะต้องคิดถึงคนอื่น ๆ ที่รอปรึกษาด้วย บางทีคนอื่น ๆ อาจมีปัญหาหนักยิ่งกว่าท่านอีกก็ได้

9. ไม่รับปรึกษาในเรื่องเหล่านี้ "ดวงชะตา ฤกษ์ยาม สะเดาะเคราะห์ เครื่องรางของขลัง ราหู โชคลาภ เสี่ยงดวง ใบ้หวย การเปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนนามสกุล โหงวเฮ้ง ทำนายลักษณะ ฯลฯ หรือความเชื่อใด ๆ นอกแนวทางของพุทธศาสนา"

10. บุคคลที่มีลักษณะดังต่อไปนี้ ไม่จำเป็นต้องมาปรึกษากับสายด่วนชาวพุทธ 

1 บุคคลที่มีมานะ (ความถือตัวจัด)  Ego สูง อัตตาแรงมาก มีทิฐิมาก คนที่คิดแต่จะเอาตามใจตัวเอง ไม่เปิดใจ ไม่ยอมรับความเป็นจริง ไม่เคารพความเป็นจริง ใจแคบ ไม่เปิดใจกว้าง ยึดติดสูง 

2 บุคคลที่คิดว่า ตัวเองเก่ง เลิศ และมีความสามารถดีอยู่แล้ว  ฯลฯ  

เพราะการมาปรึกษาที่นี่ อาจทำให้ท่านเสียเวลาเปล่า และอาจทำให้ท่านขุ่นเคืองหงุดหงิดผิดหวังก็ได้ หรือตัวท่านเองอาจสร้างปัญหาใหม่ซ้อนขึ้นมาในใจตัวเองก็ได้ 11. กรณีต้องการร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแส ปัญหาเกี่ยวกับวัด พระสงฆ์ หรือบุคคลที่ทำไม่เหมาะสมหรือล่วงละเมิดพระพุทธศาสนาในด้านต่าง ๆ

เนื่องจากสายด่วนชาวพุทธเป็นเพียงอาสาสมัครชาวพุทธธรรมดา ๆ และมีกำลังอันจำกัด เน้นให้คำปรึกษาปัญหาชีวิตแก่บุคคลทั่วไปเท่านั้น ไม่ใช่องค์กรที่มีอำนาจตามกฎหมายรับผิดชอบในการจัดการหรือแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับองค์กรหรือบุคคลทางพระพุทธศาสนาโดยตรงแต่อย่างใด

ดังนั้น หากท่านต้องการแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนปัญหาวัด พฤติกรรมพระสงฆ์ หรือบุคคลที่ทำไม่เหมาะสมหรือล่วงละเมิดพระพุทธศาสนา กรุณาติดต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องนี้โดยตรงคือ

ส่วนคุ้มครองพระพุทธศาสนา สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 โทร 0 2441 6400 กด 2 และ 0 2441 7992  อีเมล์ bps@onab.go.th หรือ iconab@onab.go.th