หมายเหตุ สายด่วนชาวพุทธ

อกหัก ผิดหวังในรัก เป็นเรื่องปกติธรรมดา การอกหัก การผิดหวัง เป็นความสมบูรณ์แบบของชีวิต
การเกิดมาเป็นคนนั้น เป็นเพียงปรากฎการณ์หนึ่ง และเป็นระยะเวลาสั้น ๆ เท่านั้น ไม่นานก็จากกันไป

การจากกันของคนเรา เป็นเรื่องปกติธรรมดา ไม่ว่าเราจะชอบหรือไม่ชอบการจากกัน ทุกชีวิตก็ต้องจากกันไปอยู่ดี ไม่วันใดวันหนึ่ง ฝืนไม่ได้

เราก็เป็นชีวิตหนึ่ง เขาก็เป็นอีกชีวิตหนึ่ง ไม่ใช่ชีวิตเดียวกัน ต่างแหล่งกำเนิด ต่างพ่อแม่ ต่างที่มา ต่างนิสัย ต่างสันดาน การขาดกัน เพียงมาอยู่ด้วยกันชั่วคราวเท่านั้น และถ้ามีเหตุทำให้ไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้ว ก็ไม่แปลกอะไร
ขาดเขา เราอยู่ได้แน่นอน เช่นกัน ขาดเรา เขาก็อยู่ได้

ไม่พึงยึดติดชีวิตคนอื่นนักเลย จงรู้จักสร้างที่พึ่งให้ตัวเอง จงฝึกทำตัวเองให้เป็นที่พึ่งของตนเองทั้งในปัจจุบันและอนาคต อย่าหวังไปเกาะคนอื่น อย่าคิดจะไปยึดคนอื่นมาเป็นที่พึ่ง เพราะมันไม่ยั่งยืน ไม่ถาวร ไม่ใช่ที่พึ่งที่ดีจริง
ขาดเขา เราอยู่ได้แน่นอน ถ้าเรามีสติ เข้าใจความจริง ยอมรับความจริง ฝึกมองทุกอย่างตามความเป็นจริง ไม่ปิดบังปัญญาของตัวเอง รู้บทบาทหน้าที่ของตัวเอง ขยันทำมาหากิน ทำอาชีพการงานเป็น เก็บเงินเป็น ห่างไกลอบายมุขทุกชนิด ใช้เวลาของชีวิตที่น้อยนิดนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เราอยู่ได้แน่นอน

เมื่อเราเกิดมาอยู่ในโลก จงเข้าใจโลก แต่จงอย่าหมกจมอยู่กับโลก

ยามอกหัก ให้ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่มีคุณค่าของชีวิต การอกหักผิดหวังถือว่าเป็นความสมบูรณ์แบบของชีวิต ทำให้เราได้เรียนรู้ความจริงตามธรรมชาติ ได้เข้าใจความจริง ดังนั้น การอกหักจึงไม่ใช่เรื่องเสียหายอะไร
ทั้งการสมหวังและการอกหัก คือความงามตามธรรมชาติของ เราไม่ควรไปรังเกียจมัน และไม่ควรไปยึดติดมัน

ในช่วงเวลาที่อกหัก เราควรแสวงหาสาระที่แท้จริงของชีวิต
ชีวิตคนเรา ไม่ใช่การเกิดมาแค่หาคู่ครอง ไม่ใช่แค่หาเพื่อนนอน ไม่ใช่กิน ๆ เล่น ๆ เที่ยว ๆ นอน ๆ ฟุ้งเฟ้อไปวัน ๆ เท่านั้น
ชีวิตคนเราสามารถค้นพบสิ่งที่งดงามกว่า สิ่งที่สูงส่งกว่าได้เสมอ

อกหัก อย่าจมอยู่กับอดีต อย่าจมอยู่กับกองทุกข์ จงค้นหาสาระที่แท้จริงของชีวิตที่เกิดมาให้พบ

ถ้าไม่เข้าใจชีวิตดีพอ อย่าไปมีใครอื่นเข้ามาในชีวิตเลย
เพราะเมื่อมีมาแล้ว ก็ปฏิบัติต่อกันไม่เป็น ไม่เข้าใจบทบาทหน้าที่ จะเป็นการสร้างเวรสร้างกรรมต่อกันเปล่า ๆ
ชีวิตคู่ ถ้ายังมีการด่ากัน ถ้ายังทะเลาะวิวาทกัน ถ้ายังตบตีกัน ถ้ายังระแวงกัน ถ้ายังหึงหวงกันอยู่ ยากชีวิตจะมีความสุขและประสบความสำเร็จ

อกหัก ผิดหวังในความรัก เป็นเรื่องปกติธรรมดา จะมาเสียเวลาเศร้าใจอยู่ทำไม
อกหัก ขอแนะนำให้ไปถือศีลปฏิบัติธรรมเคร่งครัดสัก 7-10 วัน เป็นอย่างน้อย ไปบ่อย ๆ ปีละ 3-4 ครั้ง ยิ่งดี เมื่อฝึกปฏิบัติจนชำนาญแล้ว ทุกลมหายใจของเราคือการปฏิบัติธรรม คือเราสามารถปฏิบัติธรรมได้ตลอดเวลาและทุกสถานที่

เชิญไปที่นี่ นิโรธาราม เชียงใหม่ (เฉพาะผู้หญิง)

หรือที่นี่ วัดภัททันตะอาสภาราม ชลบุรี (ชายและหญิง)

อกหัก อย่าชักช้า รีบไปปฏิบัติธรรมเลย
เขียนโดย : สายด่วนชาวพุทธ
เขียนเมื่อ : 21 ตุลาคม พ.ศ. 2558
อ่าน : 3589