หมายเหตุ สายด่วนชาวพุทธ

ชื่อว่า ชาวพุทธ แล้ว จะไม่เสียเวลา จะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้ และทุ่มเทกับสิ่งเหล่านี้
ชาวพุทธ แปลว่า บุคคลผู้รู้ ผู้เข้าใจโลกเข้าใจธรรม
ชาวพุทธ แปลว่า ผู้พร้อมปฏิบัติตามพระธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ชาวพุทธ แปลว่า ผู้มุ่งหวังเจริญในธรรม

ชื่อว่า ชาวพุทธ แล้ว  จะไม่เสียเวลา จะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้

1. พิธีบนบาน พิธีแก้บน ร่ายมนต์ขับผี  มนต์ป้องกันบ้านเรือน การแปลงเพศ พิธี
บวงสรวงเจ้าที่ การพ่นน้ำมนต์ พิธีบูชาไฟ การทรงเจ้าเข้าผีต่าง ๆ ร่างทรง  พิธีสะเดาะเคราะห์ต่าง ๆ

2. การพนันทุกประเภท เสี่ยงโชค เสี่ยงลาภ เช่น ม้า มวย หวย บอล ฯลฯ

3. การท่องเที่ยวกลางคืน แหล่งเริงรมย์อโคจร สถานบริการทางโลกีย์ต่าง ๆ

4. การเสพ การค้าขายยาเสพติด ค้าขายอาวุธทุกประเภท

5. การหลอกหลวงเอาทรัพย์สินเงินทองจากบุคคลต่าง ๆ

6. การใช้อำนาจบีบบังคับให้บุคคลต่าง ๆ ทำตามที่ตนเองต้องการ โดยไม่ชอบด้วยศีลธรรมและกฎหมาย

7. การเชื่อดวงดาว เชื่อดวงชะตา เชื่อโชคลาภ  เชื่อวาสนา  รอดวง รอโชค รอบุญ รอวาสนามาช่วย ไปเชื่อวันเชื่อคืน  รอฤกษ์ดี รอฤกษ์มงคล มัวแต่หาฤกษ์หายามอยู่ในการทำอะไรต่าง ๆ  

ชื่อว่า ชาวพุทธ แล้ว  จะทุ่มเทเวลา จะเข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้
1. การเพิ่มพูน ศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ ปัญญา ให้ตัวเองอย่างไม่มีขีดจำกัด
2. การเพิ่มพูนเมตตา กรุณา มุทิตา ต่อเพื่อนมนุษย์และสัตว์โลกอย่างไม่มีขีดจำกัด
3. การเพิ่มพูนอุเบกขา  (เมื่อเห็นคนอื่นวิบัติฉิบหาย) ให้ตัวเองอย่างไม่มีขีดจำกัด

ทุก ๆ วัน ลองตรวจสอบตัวเองดูว่า เราได้ไม่เกี่ยวข้องและเกี่ยวข้องกับสิ่งต่าง ๆ ข้างบนนี้เพียงพอหรือยัง
เขียนโดย : สายด่วนชาวพุทธ
เขียนเมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2558
อ่าน : 2443