หมายเหตุ สายด่วนชาวพุทธ

ต้อนรับปีใหม่ ด้วยสติ ด้วยปัญญาอันสูงสุด
ชีวิตของทุกคนในแต่ละวัน ถ้าเราปล่อยเลยตามเลย จะเกิดสิ่งเสียหายกับเราได้เสมอ ถ้าเราตั้งสติ ระมัดระวัง ไม่เห่อ ไม่เต้นไปกับความนิยมที่ผิดพลาดของสังคม เราก็จะมีความสุขได้ง่าย

ความอยากได้ อยากมี อยากรวย อยากมีเงินมาก ๆ อยากมีฐานะมั่งคั่ง อยากมีความเพียบพร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวก  อยากมีชื่อเสียง ...สิ่งเหล่านี้ มักทำให้คนเราทำผิดพลาดได้ง่าย  ถ้าเราหยุดคิดสักคิด เราจะอยากรวยไปทำไม อยากอวดคนอื่นเพื่ออะไร อะไรคือความสุขที่แท้จริงของชีวิต 

ความสุขของเรา ใช่การได้ยินเสียงคนยกย่องสรรเสริญหรือ?
ความสุขของเรา ใช่การมีเงินมาก ๆ มีความพรั่งพร้อมด้วยวัตถุเครื่องใข้ต่าง ๆ หรือ?
ความสุขของเรา ใช่การแข่งกันแย่งยื้อเอาทรัพยากรของโลกมาครอบครองหรือ?
ความสุขของเรา ใช่การมีอำนาจเหนือคนอื่นหรือ?

การไม่มีหนี้สิน ไม่มีเงินทองมากมาย ก็เป็นความสุขได้และเป็นความสงบสุขที่แท้จริงด้วย
หยุดใช้จ่ายเงินอนาคต เลิกใช้บัตรเครดิตเสีย 
ตั้งหลักให้ตัวเองใหม่ มี จึงค่อยซื้อ ไม่มีก็ไม่ต้องซื้อ 

หยุดกู้หนี้ หยุดยืมเงินใคร ๆ เลิกการกู้ยืม
ไม่มีเหมือนคนอื่น ก็ไม่เป็นไร
มีน้อยกว่าคนอื่น ก็ไม่เป็นไร
ไม่รวยเหมือนคนอื่น ก็ไม่เป็นไร
รวยช้ากว่าคนอื่น ก็ไม่เป็นไร
รวยน้อยกว่าคนอื่น ก็ไม่เป็นไร

ชีวิตที่ฉลาด คือชีวิตที่รู้จักความเป็นจริงของโลก ของสังคม ของชีวิต
ถ้าเรารู้ไม่ทัน ทีโอกาสจะถูกกระแสโลก กระแสสังคมดูดเราไปได้

จงฝึกทำตัวเองให้มีสติ ฝึกทำสติให้มีกำลัง เพื่อให้ตัวเองมีปัญญารู้เท่าทันความเป็นจริงของโลกของชีวิต
การฝึกสติ จะทำให้เรามีความสุขอยู่ในปัจจุบันได้แบบง่ายดาย

เพียงมีสติ ความสุขก็เกิดขึ้นแล้ว
อย่าท้อแท้ อย่าสิ้นหวัง ต้องฝึกต้องทำอย่างต่อเนื่องทุก ๆ วัน ทุก ๆ เวลา แล้วสิ่งที่ดีงามก็จะเกิดขึ้นกับเรา

สิ่งดีงาม ไม่ได้อยู่ที่ใดอื่น ไม่ได้อยู่ที่คนอื่น 
สิ่งดีงาม อยู่ที่ใจของเรานี่เอง ใจที่ฝึกดีแล้ว จะนำความสุขนำสิ่งดีงามมาให้เรา

ชาวพุทธไทย พร้อมใจต้อนรับปีใหม่ด้วยสติ ด้วยปัญญาตั้งแต่วันนี้และตลอดไป
เขียนโดย : สายด่วนชาวพุทธ
เขียนเมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2558
อ่าน : 1514