หมายเหตุ สายด่วนชาวพุทธ

เรายังใช้ชีวิตไม่เป็น ปล่อยวางไม่เป็น ให้อภัยไม่เป็น เมตตาไม่เป็น เรายังปฏิบัติธรรมน้อยเกินไป
ถ้ายังเศร้าอยู่ แสดงว่า เรายังใช้ชีวิตไม่เป็น ปล่อยวางไม่เป็น ให้อภัยไม่เป็น เมตตาไม่เป็น เรายังปฏิบัติธรรมน้อยเกินไป

ถ้ายังเหงาอยู่ แสดงว่า เรายังใช้ชีวิตไม่เป็น ปล่อยวางไม่เป็น ให้อภัยไม่เป็น เมตตาไม่เป็น เรายังปฏิบัติธรรมน้อยเกินไป

ถ้ายังหมองอยู่ แสดงว่า เรายังใช้ชีวิตไม่เป็น ปล่อยวางไม่เป็น ให้อภัยไม่เป็น เมตตาไม่เป็น เรายังปฏิบัติธรรมน้อยเกินไป

ถ้ายังเสียดายกับสิ่งที่ผ่านไปแล้วอยู่ แสดงว่า เรายังใช้ชีวิตไม่เป็น ปล่อยวางไม่เป็น ให้อภัยไม่เป็น เมตตาไม่เป็น เรายังปฏิบัติธรรมน้อยเกินไป

ถ้ายังเจ็บปวดอยู่ แสดงว่า เรายังใช้ชีวิตไม่เป็น ปล่อยวางไม่เป็น ให้อภัยไม่เป็น เมตตาไม่เป็น เรายังปฏิบัติธรรมน้อยเกินไป

ถ้ายังเคืองแค้นอยู่ แสดงว่า เรายังใช้ชีวิตไม่เป็น ปล่อยวางไม่เป็น ให้อภัยไม่เป็น เมตตาไม่เป็น เรายังปฏิบัติธรรมน้อยเกินไป

สรุปคือ ภูมิธรรมของเรายังไม่เข้มแข็งพอ เราต้องหาที่ศึกษาปฏิบัติธรรมโดยด่วนเลย
เขียนโดย : สายด่วนชาวพุทธ
เขียนเมื่อ : 6 ธันวาคม พ.ศ. 2557
อ่าน : 3625