หมายเหตุ สายด่วนชาวพุทธ

กำจัดความเครียดและพบความสุขได้ง่าย ๆ โดยพระคันธสาราภิวงศ์

วิธีเจริญสติแบบง่าย ๆ สุดยอดกรรมวิธีกำจัดความเครียด ความผิดหวัง อาการเศร้าใจ อาการซึมเศร้า ความแค้นเคือง การไม่ได้ดั่งใจ อาการท้อแท้ ฯลฯ แบบง่าย ๆ ตามแนวทางแห่งพุทธศาสนา

วิธีเจริญสติแบบง่าย ๆ เพื่อฝึกให้มีสติอยู่กับปัจจุบัน
โดยไม่อาศัยเครื่องดื่มหรือยากล่อมเพื่อย้อมใจให้ลืม ไม่อาศัยการเที่ยวเตร่ ไม่ใช้หนัง เกมส์ ไม่ใช้ เพลง ไม่ Chat ไม่ Line
ไม่ Facebook ไม่ต้องไปหาความสุขนอกบ้านให้สิ้นเปลืองเงินทอง

ไม่ต้องไปพึ่งหมอดู ไม่ต้องพึ่งฤาษี ไม่ต้องไปพึ่งหมอเดา ไม่ต้องไปพึ่งดวง ไม่ต้องไปพึ่งการบนบานศาลกล่าว ไม่ต้องไปพึ่งเจ้าพ่อเจ้าแม่ที่ไหน ไม่ต้องไปต่อชะตาหรือรดน้ำมนต์อะไรที่ไหน

เจริญสติแบบง่าย ๆ เราทำได้เองที่ไหนก็ได้ ที่บ้าน ที่ห้องนอน ที่ห้องทำงาน ฯลฯ 
เจริญสติแบบง่าย ๆ เทคนิคง่าย ๆ ในการมีความสุข และฝึกให้ตัวเองเข้มแข็ง อดทน กล้าเผชิญหน้ากับความเป็นจริงทุกอย่างในชีวิต

เจริญสติแบบง่าย ๆ เทคนิควิธีทางพุทธศาสนาเพื่อกำจัดความเครียด ที่สายด่วนชาวพุทธขอแนะนำสำหรับทุกคนไม่จำกัดเชื้อชาติและศาสนา

เจริญสติแบบง่าย ๆ บรรยายโดย พระคันธสาราภิวงศ์ สาสนธชะ ธรรมาจริยะ วัดท่ามะโอ จังหวัดลำปาง
 

1. คลิก เพื่อฟังแบบออนไลน์ 


2. คลิก เพื่อดาวน์โหลด mp3 ไปฟังเอง

3. คลิก เพื่อดาวน์โหลดเอกสารวิธีการเจริญสติแบบง่าย ๆ ไปอ่านเอง

เขียนโดย : สายด่วนชาวพุทธ
เขียนเมื่อ : 19 ตุลาคม พ.ศ. 2556
อ่าน : 16297