หมายเหตุ สายด่วนชาวพุทธ

อยากหาฤกษ์ดียามดี วันไหนดี วันไหนแรง วันไหนเป็นสิริมงคล

 

เรื่องฤกษ์ เรื่องยามนั้น พระพุทธองค์ได้ตรัสเป็นหลักไว้ในสุปุพพัณหสูตร พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๑๒ อังคุตตรนิกาย เอก-ทุก-ติกนิบาต (พระไตรปิฎก ฉบับบาลีสยามรัฐ (ภาษาไทย) เล่มที่ ๒๐) ดังนี้


"ดูกรภิกษุทั้งหลาย
สัตว์เหล่าใดประพฤติสุจริตด้วยกาย  ประพฤติสุจริตด้วยวาจา ประพฤติสุจริตด้วยใจ ในเวลาเช้า เวลาเช้าก็เป็นเวลาเช้าที่ดีของสัตว์เหล่านั้น

สัตว์เหล่าใดประพฤติสุจริตด้วยกาย ประพฤติสุจริตด้วยวาจา ประพฤติสุจริตด้วยใจ ในเวลาเที่ยง เวลาเที่ยงก็เป็นเวลาเที่ยงที่ดีของสัตว์เหล่านั้น

สัตว์เหล่าใดประพฤติสุจริตด้วยกาย ประพฤติสุจริตด้วยวาจาประพฤติสุจริตด้วยใจ ในเวลาเย็น เวลาเย็นก็เป็นเวลาเย็นที่ดีของสัตว์เหล่านั้น"

 

ดังนั้น จึงไม่มีคำสอนจากพระพุทธองค์เลยที่บอกว่า วันนั้นวันนี้ (จันทร์ อังคาร ฯลฯ) จะมีฤกษ์ดีกว่าวันอื่น ใครเกิดวันไหน เวลาไหนก็ดีทั้งนั้น ไม่ได้แตกต่างกัน

"วัน" "ชื่อวัน"  เป็นเพียงการสมมุตินับเพื่อให้สื่อสารกันได้ของหมู่มนุษย์เท่านั้น ไม่มีความสำคัญอะไรไปกว่านี้

ลองมองดูตัวเองให้มาก แล้วมองข้ามหมอดูหมอเดาบ้างสักครั้ง เช่น จะขึ้นบ้านใหม่ จะออกรถใหม่ จะเปิดบริษัท ฯลฯ ลองไม่สนใจพวกหมดดูทักหมอเดาทายเลยดูสิ บ้านจะเป็นบ้านไหม จะขับรถออกมาได้ไหม จะเปิดกิจการได้ไหม 

หากเข้าใจพระพุทธดำรัสข้างบนนี้  ไตร่ตรองดูอย่างตระหนักแน่ชัด ความมั่นใจจะเกิดขึ้นกับเราเอง และเรื่องฤกษ์ยามที่ถือ ๆ กันมา ก็ไม่มีความจำเป็นอะไรกับเราอีกแล้ว

เขียนโดย : สายด่วนชาวพุทธ
เขียนเมื่อ : 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556
อ่าน : 2465