สัมปะชาโน สติมา

ผู้ใดมี "สติ" ... อยู่ทุกเวลา ผู้นั้นก็จะได้ฟังธรรมะของพระพุทธเจ้า...อยู่ตลอดเวลา เพราะว่า เมื่อตามองเห็นรูป...ก็เป็นธรรมะ หูได้ยินเสียง...ก็เป็นธรรมะ จมูกได้กลิ่น...ก็เป็นธรรมะ ลิ้นได้รส...ก็เป็นธรรมะ ธรรมารมณ์ที่เกิดขึ้น

ผู้ใดมี "สติ" ... อยู่ทุกเวลา 
ผู้นั้นก็จะได้ฟังธรรมะของพระพุทธเจ้า...อยู่ตลอดเวลา

 
เพราะว่า เมื่อตามองเห็นรูป...ก็เป็นธรรมะ 
หูได้ยินเสียง...ก็เป็นธรรมะ 
จมูกได้กลิ่น...ก็เป็นธรรมะ 
ลิ้นได้รส...ก็เป็นธรรมะ 
ธรรมารมณ์ที่เกิดขึ้นกับใจ นึกขึ้นได้เมื่อใด...เป็นธรรมะเมื่อนั้น
 

ฉะนั้น "ผู้มีสติ" 
จึงได้ฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าอยู่ตลอดเวลา...ไม่ว่าจะยืน เดิน นั่ง นอน 
มันมีอยู่ทุกเวลาเพราะอะไร ? เพราะเรามีความรู้อยู่ ในเวลานี้ เราจึงเรียนอยู่กลางธรรมะ 
จะเดินไปข้างหน้า...ก็ถูกธรรมะ 
จะถอยไปข้างหลัง...ก็ถูกธรรมะ
 
ท่านจึงให้มี "สติ"
ถ้ามีสติแล้ว มันจะเห็นกำลังใจของตน เห็นจิตของตน 
ความรู้สึกนึกคิดของตัวเองเป็นอย่างไร ก็ต้องรู้ 
รู้ถึงที่แล้ว ก็รู้แจ้งแทงตลอด

...เมื่อมันรอบรู้อยู่เช่นนี้ 
การประพฤติปฏิบัติ มันก็ถูกต้องดีงามเท่านั้นแหละ
 

เขียนโดย : สายด่วนชาวพุทธ
เขียนเมื่อ : 31 มกราคม พ.ศ. 2556
อ่าน : 2128

สัมปะชาโน สติมาอื่นๆ

เมื่อขาดสติเสียแล้ว ก็สามารถทำกรรมเลว ๆ ได้ทุกอย่าง
เขียนเมื่อ : 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 (เปิด2090)
สิ่งดี ๆ ความคิดดี ๆ วิธีการดี ๆ คำแนะนำดี ๆ
เขียนเมื่อ : 13 ธันวาคม พ.ศ. 2562 (เปิด2148)
ฆ่าคน ฆ่าชีวิตอื่น ฆ่าเขาทำไม
เขียนเมื่อ : 23 ตุลาคม พ.ศ. 2560 (เปิด3579)
ถ้า..........................................
เขียนเมื่อ : 10 ตุลาคม พ.ศ. 2560 (เปิด2858)