สัมปะชาโน สติมา

เพื่อนที่ดี ย่อมชักชวนไปในทางสร้างทาน ศีล ภาวนา และชวนกันลด ละ เลิกอบายมุขต่าง ๆ
เพื่อนที่ดี ย่อมชักชวนไปในทางสร้างทาน ศีล ภาวนา และชวนกันลด ละ เลิกอบายมุขต่าง ๆ 
เพื่อนไม่ดี ย่อมชักชวนไปทางพนัน เสี่ยงดวง หวย มวย บอล การละเล่นต่าง ๆ ยาบ้า ยาเสพติด การทำทุจริตกรรมต่าง ๆ

คบเพื่อน ไม่จำเป็นต้องทำตามเพื่อนทุกเรื่อง   เราต้องเลือกทำสิ่งที่ถูกต้องเท่านั้น  
ส่วนสิ่งที่ไม่ถูกต้อง ไม่ต้องไปทำตามเพื่อน
สิ่งที่ไม่ถูกต้อง อย่ามัวแต่เกรงใจเพื่อน อย่าตามใจเพื่อน  อย่าอ่อนแอจนถูกเพื่อนชักจูงไป 

ถ้าเพื่อนจะไปทำสิ่งผิดพลาด ถ้าห้ามเพื่อนได้ ก็ให้ห้าม
ถ้าห้ามแล้วเขาไม่ฟัง  ก็ต้องปล่อยไป  ถือว่า เป็นกรรมของสัตว์ สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม
ใครทำเช่นใด ย่อมได้ผลเช่นกัน
เขียนโดย : สายด่วนชาวพุทธ
เขียนเมื่อ : 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
อ่าน : 1666

สัมปะชาโน สติมาอื่นๆ

เมื่อขาดสติเสียแล้ว ก็สามารถทำกรรมเลว ๆ ได้ทุกอย่าง
เขียนเมื่อ : 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 (เปิด2092)
สิ่งดี ๆ ความคิดดี ๆ วิธีการดี ๆ คำแนะนำดี ๆ
เขียนเมื่อ : 13 ธันวาคม พ.ศ. 2562 (เปิด2149)
ฆ่าคน ฆ่าชีวิตอื่น ฆ่าเขาทำไม
เขียนเมื่อ : 23 ตุลาคม พ.ศ. 2560 (เปิด3579)
ถ้า..........................................
เขียนเมื่อ : 10 ตุลาคม พ.ศ. 2560 (เปิด2859)