กิจจะกะโร สิยา นะโร นะ จะ มัชเชติ พึงรีบกระทำความดีตามหน้าที่ของตน, อย่าได้ประมาทเลย
คำค้น
สัมปะชาโน สติมา
เพื่อนที่ดี ย่อมชักชวนไปในทางสร้างทาน ศีล ภาวนา และชวนกันลด ละ เลิกอบายมุขต่าง ๆ
โดย :
สายด่วนชาวพุทธ
 
เพื่อนที่ดี ย่อมชักชวนไปในทางสร้างทาน ศีล ภาวนา และชวนกันลด ละ เลิกอบายมุขต่าง ๆ 
เพื่อนไม่ดี ย่อมชักชวนไปทางพนัน เสี่ยงดวง หวย มวย บอล การละเล่นต่าง ๆ ยาบ้า ยาเสพติด การทำทุจริตกรรมต่าง ๆ

คบเพื่อน ไม่จำเป็นต้องทำตามเพื่อนทุกเรื่อง   เราต้องเลือกทำสิ่งที่ถูกต้องเท่านั้น  
ส่วนสิ่งที่ไม่ถูกต้อง ไม่ต้องไปทำตามเพื่อน
สิ่งที่ไม่ถูกต้อง อย่ามัวแต่เกรงใจเพื่อน อย่าตามใจเพื่อน  อย่าอ่อนแอจนถูกเพื่อนชักจูงไป 

ถ้าเพื่อนจะไปทำสิ่งผิดพลาด ถ้าห้ามเพื่อนได้ ก็ให้ห้าม
ถ้าห้ามแล้วเขาไม่ฟัง  ก็ต้องปล่อยไป  ถือว่า เป็นกรรมของสัตว์ สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม
ใครทำเช่นใด ย่อมได้ผลเช่นกัน
 
วันที่เขียน :
13-พ.ค-2560 เวลา 08:48:02
อ่าน :
106
 
 
 
 
สัมปะชาโน สติมาอื่นๆ