สัมปะชาโน สติมา

​ชีวิตไม่ใช่การหายใจทิ้งไปวัน ๆ
ชีวิตไม่ใช่การหายใจทิ้งไปวัน ๆ 
ชีวิตไม่ใช่การนั่งนอนให้ผ่านพ้นไปวัน ๆ
ชีวิตไม่ใช่การกิน เที่ยว เล่น สนุกไปวัน ๆ
ชีวิตไม่ใช่การผลาญทรัพยากรโลกไปวัน ๆ
ชีวิตไม่ใช่การรอให้แก่และตายไป
แต่ชีวิตคือการสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามสำหรับตนเอง เพื่อนมนุษย์ และโลก
ทุกลมหายใจเข้าออกของคนเราสามารถสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามได้
และสิ่งที่ดีงามที่สุดก็คือ ทาน ศีล และจิตภาวนา นั่นเอง
เขียนโดย : สายด่วนชาวพุทธ
เขียนเมื่อ : 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
อ่าน : 2001

สัมปะชาโน สติมาอื่นๆ

เมื่อขาดสติเสียแล้ว ก็สามารถทำกรรมเลว ๆ ได้ทุกอย่าง
เขียนเมื่อ : 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 (เปิด2090)
สิ่งดี ๆ ความคิดดี ๆ วิธีการดี ๆ คำแนะนำดี ๆ
เขียนเมื่อ : 13 ธันวาคม พ.ศ. 2562 (เปิด2148)
ฆ่าคน ฆ่าชีวิตอื่น ฆ่าเขาทำไม
เขียนเมื่อ : 23 ตุลาคม พ.ศ. 2560 (เปิด3579)
ถ้า..........................................
เขียนเมื่อ : 10 ตุลาคม พ.ศ. 2560 (เปิด2858)