บุญที่ได้ทำไว้ในโลกนี้ ย่อมต้อนรับผู้ที่จากไป เหมือนญาติที่รักมาจากที่ไกล ฝูงชนย่อมเต็มใจต้อนรับ
คำค้น
สัมปะชาโน สติมา
​ชีวิตไม่ใช่การหายใจทิ้งไปวัน ๆ
โดย :
สายด่วนชาวพุทธ
 
ชีวิตไม่ใช่การหายใจทิ้งไปวัน ๆ 
ชีวิตไม่ใช่การนั่งนอนให้ผ่านพ้นไปวัน ๆ
ชีวิตไม่ใช่การกิน เที่ยว เล่น สนุกไปวัน ๆ
ชีวิตไม่ใช่การผลาญทรัพยากรโลกไปวัน ๆ
ชีวิตไม่ใช่การรอให้แก่และตายไป
แต่ชีวิตคือการสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามสำหรับตนเอง เพื่อนมนุษย์ และโลก
ทุกลมหายใจเข้าออกของคนเราสามารถสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามได้
และสิ่งที่ดีงามที่สุดก็คือ ทาน ศีล และจิตภาวนา นั่นเอง
 
วันที่เขียน :
06-พ.ค-2560 เวลา 17:12:23
อ่าน :
159
 
 
 
 
สัมปะชาโน สติมาอื่นๆ