สัมปะชาโน สติมา

ถ้าให้ธรรมะด้วยวาจาไม่ได้ ก็ให้โดยไม่ต้องพูด ประพฤติตนให้ดีงาม ให้ความรู้สึกไม่มีภัย

ถ้าให้ธรรมะด้วยวาจาไม่ได้ ก็ให้โดยไม่ต้องพูด ประพฤติตนให้ดีงาม ให้ความรู้สึกไม่มีภัย ให้ผู้พบเห็นเกิดความร่มเย็นผ่องใสของจิต (ปสาทะ) 
ตามพุทธพจน์ที่ว่า 
...ยถาปิ ภมโร ปุปฺผํ วณฺณคนฺธํ อเหฐยํ 
ปเลติ รสมาทาย เอวํ คาเม มุนี จเร. 
ภิกษุพึงเที่ยวไปในหมู่ชาวบ้านเหมือนกับแมลงผึ้ง 
ที่นำเอาแต่น้ำหวานและเกสรบินไป 
ไม่ทำดอกไม้แม้แต่กลีบและสีให้ชอกช้ำ... 

 

เขียนโดย : สายด่วนชาวพุทธ
เขียนเมื่อ : 15 มกราคม พ.ศ. 2556
อ่าน : 2142

สัมปะชาโน สติมาอื่นๆ

เมื่อขาดสติเสียแล้ว ก็สามารถทำกรรมเลว ๆ ได้ทุกอย่าง
เขียนเมื่อ : 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 (เปิด2090)
สิ่งดี ๆ ความคิดดี ๆ วิธีการดี ๆ คำแนะนำดี ๆ
เขียนเมื่อ : 13 ธันวาคม พ.ศ. 2562 (เปิด2148)
ฆ่าคน ฆ่าชีวิตอื่น ฆ่าเขาทำไม
เขียนเมื่อ : 23 ตุลาคม พ.ศ. 2560 (เปิด3578)
ถ้า..........................................
เขียนเมื่อ : 10 ตุลาคม พ.ศ. 2560 (เปิด2858)