ผู้ใดเสพกาม เพราะไม่รู้จักโทษ กามก็ย่อมฆ่าผู้นั้นเสีย เหมือนบริโภคผลไม้ที่มีพิษ ฉะนั้น
คำค้น
เรื่องเล่าชาวพุทธ
วัดมัชฌิมภูมิ เมืองตรัง แหล่งศึกษาและปฏิบัติธรรมยอดนิยมยุคใหม่
 
วัดมัชฌิมภูมิ เมืองตรัง
วัดที่จัดสภาพแวดล้อมอำนวยประโยชน์ให้พุทธศาสนิกชนชายหญิงได้มาศึกษาและปฏิบัติธรรมตามแนวทางแห่งพุทธศาสนาอย่างเคร่งครัด เที่ยงตรงตามหลักพุทธธรรม

ทุกชีวิตย่อมมีปัญหา และเมื่อมีความทุกข์ เหนื่อยกับชีวิตครอบครัว เครียด หรือผิดหวัง ธรรมะย่อมช่วยได้เสมอ
เพราะในโลกนี้ ไม่มียาขนานใดจะดีเลิศเท่ายาคือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้ว
ยาทุกชนิด จะไม่มีผลใด ๆ หากคนนั้น ๆ เอาอ่านแต่ฉลากยาแต่ไม่ยอมกินยาเสียที
คำสอนของพระพุทธเจ้าก็เช่นกัน ถ้ามัวแต่อ่านแต่ไม่ลงมือปฏิบัติ ก็แทบไม่มีประโยชน์อันใด

อยากรู้จักพุทธศาสนาอย่างถูกต้อง อยากปฏิบัติธรรมและก้าวหน้าไปตามลำดับ
เชิญและไปศึกษาได้ตลอดเวลาที่วัดมัชฌิมภูมิ เมืองตรัง

วัดมัชฌิมภูมิ
๘๖ เขตเทศบาลนครตรัง ถนนบ้านหนองยวน ตำบลทับเที่ยง 

อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง รหัสไปรษณีย์ ๙๒๐๐๐ 
โทรศัพท์ ๐ ๗๕๒๑ ๖๐๔๙

http://majjhimabhumi.com

เขียนโดย :
สายด่วนชาวพุทธ
 
วันที่เขียน :
28-ก.พ-2557 เวลา 00:36:48
อ่าน :
1232