เรื่องเล่าชาวพุทธ

ธรรมจารินีวิทยา โรงเรียนอยู่ประจำแบบวิถีพุทธสำหรับเด็กหญิง
โอกาสที่จะบวชเรียนของเด็กหญิงในสังคมไทยนั้นไม่ได้มีมากมายนัก ซี่งตรงข้ามกับเด็กชายที่สามารถบวชเรียนได้และมีสถานที่เรียนสำหรับเด็กชายมากมายในประเทศนี้ การได้บวชเรียนมีข้อดีหลายอย่างคือได้ศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า ได้สืบทอดอายุพระศาสนา และได้รับการฝึกอบรมอุปนิสัยใจคอทำให้งดงามอ่อนโยน สังคมไทยจึงมีธรรมเนียมส่งเสริมให้ผู้ชายบวชก่อนที่จะออกเรือนมีครอบครัว

กล่าวสำหรับเด็กหญิงแล้ว ไม่ได้มีโอกาสมากมายเช่นนั้น แต่ก็ยังนับว่าโชคดีที่มีผู้มีใจเมตตากรุณาช่วยกันเปิดโรงเรียนธรรมจารินีวิทยาขึ้นมา ที่ จ.ราชบุรี สำหรับรองรับเด็กหญิงจากครอบครัวต่าง ๆ ทั่วประเทศที่ต้องการโอกาสในการฝึกหัดและอบรมตัวเอง ในการเรียนหนังสือในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนนี้พร้อมรับเด็กหญิงทุกคนที่ไม่สามารถอยู่กับครอบครัวได้ แต่ต้องการความรักต้องการความสงบ ความสุขแบบวิถีพุทธ

เนื่องจากเป็นโรงเรียนในลักษณะการกุศลสงเคราะห์ เงินทุนก็มีจำกัด หากท่านใดจะมีศรัทธาช่วยสนับสนุน ช่วยส่งเสริมและให้โอกาสเด็กผู้หญิงไทยก็นับเป็นกุศลยิ่ง เชิญร่วมทำบุญมอบวัสดุอุปกรณ์ทางการศึกษาต่าง ๆ  หรือสมัครไปเป็นครูอาสาสมัครช่วยสอนวิชาต่าง ๆ นำพาเด็ก ๆ ทำกิจกรรมสร้างสรรค์ต่าง ๆ ก็ย่อมได้ เชิญได้ที่

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา
เลขที่ 84 หมู่ที่ 2 ถ.ท้าวอู่ทอง ต.ปากท่อ อ.อำเภอปากท่อ จ.ราชบุรี 70140 โทรศัพท์ 032-281-058, 032-282-222, 032-282-781 โทรสาร 032-282-684
http://www.buddhistgirl.org
เขียนโดย : สายด่วนชาวพุทธ
เขียนเมื่อ : 16 ธันวาคม พ.ศ. 2556
อ่าน : 16122