ธรรมทาน ชนะทานทุกอย่าง รสพระธรรม ชนะรสทุกอย่าง ความยินดีในธรรม ชนะความยินดีทุกอย่าง ความสิ้นตัณหา ชนะทุกข์ทุกอย่าง
คำค้น
ข่าวความเป็นไปแห่งชีวิต
เรื่องของอ้อม แม้จะร่างกายไม่ปกติ แต่ก็ต้องสู้เพื่ออยู่ในโลกต่อไป
 
 
วันที่เขียน :
27-พ.ค-2560 เวลา 21:41:23
อ่าน :
50
 
 
 
 
ข่าวความเป็นไปแห่งชีวิตอื่นๆ