ข่าวความเป็นไปแห่งชีวิต

เรื่องของอ้อม แม้จะร่างกายไม่ปกติเหมือนคนทั่วไป แต่ก็ต้องสู้เพื่ออยู่ในโลกต่อไป
ที่มา : ทีวีบูรพา TvburabhaOfficial
เขียนโดย : สายด่วนชาวพุทธ
เขียนเมื่อ : 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
อ่าน : 1372

ข่าวความเป็นไปแห่งชีวิตอื่นๆ