ข่าวโครงการสายด่วนชาวพุทธ

สายด่วนชาวพุทธ กลับมาแล้ว
หลังจากโครงการฯ ประสบปัญหางบประมาณค่า Web Hosting รายปีเมื่อ 1 เดือนที่ผ่านมา  บัดนี้ สายด่วนชาวพุทธ กลับมาแล้ว 

โครงการสายด่วนชาวพุทธ จะเป็นช่องทางหนึ่งให้หลาย ๆ ชีวิตที่ประสบปัญหาความยุ่งยากในชีวิตได้มาปรึกษาหารือและค้นหาแนวทางแก้ไขปัญหาชีวิตของตนเองตามแนวทางแห่งพุทธธรรมต่อไป 

ขอบคุณทุกท่านที่เห็นความสำคัญของโครงการเล็ก ๆ นี้

โครงการสายด่วนชาวพุทธ
สังคมแห่งพรหมวิหารธรรม
เขียนโดย : สายด่วนชาวพุทธ
เขียนเมื่อ : 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
อ่าน : 377

ข่าวอื่นๆ

เพิ่มเบอร์โทรที่ปรึกษา สายด่วนชาวพุทธ
เขียนเมื่อ : 29 กันยายน พ.ศ. 2562 (เปิด360)
สายด่วนชาวพุทธ กลับมาแล้ว
เขียนเมื่อ : 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 (เปิด378)
ปีใหม่ 2562 ปีเก่า 2561
เขียนเมื่อ : 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 (เปิด662)