ที่ใดมีความเพลิดเพลินยินดี ที่นั่นมีโศก ที่ใดมีความเพลิดเพลินยินดี ที่นั่นมีภัย เมื่อไม่มีความเพลิดเพลินยินดีเสียแล้ว โศกหรือภัย ก็ย่อมไม่มี
คำค้น
ข่าวสายด่วนชาวพุทธ
สวัสดีปีใหม่ 2560 เดินหน้าสู่ความงดงาม
 

ผ่านปีเก่า  เข้าสู่ปีใหม่ พ.ศ. 2560 
 

คำว่า "ขณะ เวลา กาล วัน สัปดาห์ ปักษ์ เดือน ปี ศตวรรษ อดีต ปัจจุบัน อนาคต"  เป็นสิ่งที่มีอยู่ตามการสมมุติเพื่อสื่อสารของชาวโลกเท่านั้น 
 

ถ้าเรารู้จักใช้ประโยชน์จากสิ่งสมมุตินี้ เราก็จะได้ประโยชน์  ถ้าไม่ใช้ประโยชน์จากมัน  ประโยชน์ก็จะเลยผ่านเราไปเปล่า 
 

"ขณะ เวลา กาล วัน สัปดาห์ ปักษ์ เดือน ปี ศตวรรษ อดีต ปัจจุบัน อนาคต"  สิ่งสมมุติของชาวโลกนี้ ชาวโลกจะยังคงรับรู้และใช้สื่อสารสืบต่อกันไปอีกนานแสนนาน  แต่ชีวิตคนเราแต่ละคนนั้นเล่า ไม่ได้ยืนยาวนานขนาดนั้น คือชีวิตคนเราแค่มาปรากฎชั่วคราว ก็จะหมดสิ้นไป  หมายถึงอายุของคนเราจะเหลือน้อยลงไปเรื่อย ๆ  สุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ก็นับวันจะหมดสภาพไปเรื่อย ๆ 

จงฝึกสติให้ไม่ประมาทในทุกสิ่งที่เราเข้าไปเกี่ยวข้อง
จงฝึกสติให้รู้เท่าทันทุกสิ่งที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องตามสภาพที่แท้จริง ไม่หลง ไม่ติด ไม่ข้อง

สิ่งที่เป็นความดี สิ่งที่เป็นความงดงามใด ๆ ทั้งต่อตนเองและเพื่อนมนุษย์ เราต้องลงมือทำโดยทันที ไม่ต้องไปรอวันเวลา ไม่ต้องไปรอให้ใครร้องบอก

สิ่งที่เป็นความไม่ดี สิ่งที่เป็นความไม่งดงามใด ๆ ทั้งต่อเราและเพื่อนมนุษย์ เราจงห่างไกลออกมาทันทีเลย ไม่ต้องรอให้มาใครตักเตือน

ทุก ๆ วัน ทำเป็นปกติเช่นนี้
ชีวิตเราที่เกิดมา ก็จะมีสาระเต็มที่
ชีวิตจะได้สาระเต็มที่จากวันเวลาที่กำลังผ่านไป ๆ
นี่คือชีวิตที่งดงามของมนุษย์

เขียนโดย :
สายด่วนชาวพุทธ
 
วันที่เขียน :
01-ม.ค-2560 เวลา 14:12:17
อ่าน :
235
 
 
 
 
ข่าวสายด่วนชาวพุทธอื่นๆ
สวัสดีปีใหม่ 2559
(เปิดอ่าน 497) 01-ม.ค-2559