ความเป็นผู้มีมิตรดี มีสหายดี มีเพื่อนดี เป็นพรหมจรรย์ ทั้งสิ้นทีเดียว
คำค้น
ข่าวสายด่วนชาวพุทธ
แจ้งเปลี่ยนเบอร์โทรปรึกษาสายด่วนชาวพุทธในเครือข่าย True ใหม่ ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป
 
ตามที่โครงการสายด่วนชาวพุทธ ได้เปิดดำเนินการให้คำปรึกษาปัญหาชีวิตสำหรับบุคคลต่าง ๆ มาตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม 2556 เป็นต้นมา โดยในระยะเริ่มแรก ได้เปิดให้บริการปรึกษาปัญหาชีวิตต่าง ๆ ผ่านโทรศัพท์ 9 เลขหมายนั้น เพื่อให้เหมาะสมกับภาวะการณ์ทางเศรษฐกิจ จึงปรับเบอร์โทรปรึกษาลงเหลือเพียง 4 เลขหมาย  ตั้งแต่วันที่ 10 เดือนพฤษภาคม 2558 เป็นต้นไป และตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป  ยกเลิกเบอร์โทรปรึกษาในเครือข่ายทรูคือเบอร์   093-834-0986     และเปลี่ยนเป็นเบอร์ใหม่ คือ  095-791-0908

หมายเลขให้คำปรึกษาปัจจุบัน มีดังนี้
     ดีแทค      091-550-9893, 099-442-5935
     ทรู          095-791-0908
     เอไอเอส  090-878-5882

ดาวน์โหลด เอกสารแนะนำโครงการสายด่วนชาวพุทธล่าสุด

จึงแจ้งมาเพื่อทราบ
เขียนโดย :
สายด่วนชาวพุทธ
 
วันที่เขียน :
29-ต.ค-2559 เวลา 18:47:36
อ่าน :
267
 
 
 
 
ข่าวสายด่วนชาวพุทธอื่นๆ
สวัสดีปีใหม่ 2559
(เปิดอ่าน 497) 01-ม.ค-2559