ข่าวโครงการสายด่วนชาวพุทธ

สวัสดีปีใหม่ 2559

สวัสดีปีใหม่ 2559 ขอให้ทุกชีวิตในโลกนี้ จงปลอดภัย มีความสุข และประสบความสำเร็จตามธรรม

ปีใหม่ หรือปีเก่า เป็นการรับรู้และสมมุติกันของมนุษย์ ไม่ว่าวัน เวลา หรือปีใด ความไม่ประมาท สำคัญที่สุด
จงใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาท คือมีสติทุกวินาที ชีวิตนี้ไม่ยุ่งยากไม่ลำบากแน่นอน

กาโล ฆสติ ภูตานิ สพฺพาเนว สหตฺตนา
โย จ กาลฆโส ภูโต ส ภูตปจินึ ปจิ.

กาลเวลาย่อมกลืนกินสัตว์ทั้งปวง พร้อมทั้งตนเอง
บุคคลใดเป็นผู้กลืนกินกาลเวลาได้
บุคคลนั้น (ได้ชื่อว่า) เผาตัณหาที่เผาไหม้สัตว์ได้แล้ว

เขียนโดย : สายด่วนชาวพุทธ
เขียนเมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2559
อ่าน : 1816