ข่าวโครงการสายด่วนชาวพุทธ

มีทรัพย์สิน ที่ดิน เงินทอง ไม่รู้จะทำอะไรดี ติดต่อสายด่วนชาวพุทธ
ทรัพย์สิน ที่ดิน เงินทอง จะมีประโยชน์กับเจ้าของก็เพียงในชาตินี้เท่านั้น เมื่อเจ้าของหมดลมหายใจลงไปเมื่อใด ทรัพย์สิน ที่ดิน เงินทองเหล่านี้ก็ตามไปด้วยไม่ได้ พูดอย่างที่สุดแล้ว แม้กระทั่งสามี ภรรยา หรือลูกหลาน ก็ไม่สามารถตามคนที่ตายไปแล้วได้ ดังนั้น ก่อนจะตายจากทรัพย์สินเหล่านี้ ควรนำมันมาสร้างประโยชน์กับให้โลก ให้กับคนอื่น ๆ จะดีทีสุด

มีทรัพย์สิน ที่ดิน เงินทองมากมาย  แต่ไม่รู้จะทำอย่างไรดี จึงจะเกิดบุญกุศลเกิดประโยชน์มากมาย  ติดต่อสายด่วนชาวพุทธ เรามีโครงการและแนวทางในการนำทรัพย์สินที่มีอยู่ เอามาทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อเพื่อนร่วมโลกต่อสังคม เจ้าของทรัพย์ได้บุญกุศลมหาศาล และเกิดประโยชน์มากมายกับลูกหลานอนุชนไปยาวนาน

ต้องการสละทรัพย์สินเพื่อสร้างบุญบารมีอันยิ่งใหญ่ เพื่อสร้างประโยชน์มากมายแก่เพื่อนมนุษย์  ติดต่อสายด่วนชาวพุทธได้เลย เราพร้อมพบปะพูดคุยในรายละเอียดและมีโครงการสร้างสรรค์ที่ยิ่งใหญ่เพื่อเป็นเกียรติประวัติแก่ท่าน 

ติดต่อ
1. ไลน์ ไอดี buddhisthotline
2. อีเมล์ buddhisthotline@gmail.com
 
เขียนโดย : สายด่วนชาวพุทธ
เขียนเมื่อ : 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558
อ่าน : 1724