ข่าวโครงการสายด่วนชาวพุทธ

สำหรับผู้ที่มีเงินทองเพียงพอแล้ว มีทรัพย์สินล้นเหลือแล้ว อยากช่วยเหลือคนอื่น แต่ขาดคนดูแลจัดการ สายด่วนชาวพุทธช่วยได้
ตั้งแต่สายด่วนชาวพุทธ เปิดดำเนินการมาเมื่อปี 2556 มีนักเรียน และผู้ที่ขาดโอกาสจำนวนมากติดต่อมาเพื่อขอรับความช่วยเหลือทั้งด้านการเงิน อาชีพ และแนวทางดำเนินชีวิต

เราจึงเห็นว่า หากท่านผู้ใดสามารถจะช่วยเหลือผู้เดือดร้อนเหล่านี้ได้บ้าง ก็จะเป็นสิ่งดีมาก
โดยเฉพาะสำหรับท่านมีเงินทองมากเพียงพอแล้ว และมีทรัพย์สินล้นเหลือแล้ว ไม่รู้จะเอาทรัพย์สินเงินทองนั้นไปทำอะไร นอกจากกันไว้ใช้ส่วนตัวตลอดทั้งชาติก็คิดว่าใช้ไม่หมดแล้ว  หากนำทรัพย์สินส่วนที่เหลือ มาเผื่อแผ่ให้คนในสังคมด้วยรูปแบบและวิธีการที่เหมาะสม น่าจะเป็นการดีที่สุด การเก็บขังเงินไว้ในธนาคารก็คงเท่านั้น เพราะเมื่อเรามีมากเกินเพียงพอแล้ว เราเอามาช่วยเหลือคนอื่น จะเป็นกุศลที่ยิ่งใหญ่กว่า

คณะทำงานสายด่วนชาวพุทธ มีความพร้อมในการบริหารจัดการทรัพย์สินทุกประเภทของท่าน เช่น เงิน ทอง ที่ดิน โรงงาน เครื่องจักร ฯลฯ ตามวัตถุประสงค์ที่ท่านต้องการ เช่น เก็บไว้ใช้ส่วนตัวของท่านเองส่วนหนึ่ง ทำบุญส่วนหนึ่ง สงเคราะห์ช่วยเหลือคนเดือดร้อน มอบทุนการศึกษาส่วนหนึ่ง คณะสายด่วนชาวพุทธ สามารถดูแลและจัดการแทนท่านได้ ด้วยความถูกต้องตามกฎหมาย ศีล และธรรมอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

การช่วยเหลือคนอื่น ๆ โดยเฉพาะคนที่เดือดร้อนขาดแคลน ถือว่าเป็นสิ่งกุศลอันยิ่งใหญ่ คนที่ทำเช่นนี้ได้ จึงเป็นผู้มีจิตใจสูงส่ง หากท่านต้องการสละทรัพย์สินเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ในสังคม  คณะทำงานสายด่วนชาวพุทธยินดีดูแลจัดการแทนท่านได้ เราจะคัดสรรเด็กที่ขาดโอกาสทางการศึกษาและมอบทุนการศึกษาตั้งแต่เริ่มต้น - จบปริญญา ก่อนมอบทุน คณะทำงานฯ จะตรวจสอบประวัติของบุคคลนั้น ๆ และครอบครัวโดยละเอียด ก่อนทำสัญญามอบทุน ผู้ได้รับมอบจะต้องได้เข้าฝึกอบรมศึกษาปฏิบัติธรรมก่อนสักระยะ จึงจะมอบทุนให้และจะติดตามตลอดไปจนกว่าเขาจะเรียนจบ และทุก ๆ ปีระหว่างปิดภาคเรียน ผู้ได้รับทุน จะได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพด้านต่าง ๆ เพื่อให้เขาเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพของสังคม การมอบทุนการศึกษานี้ไม่มีเงื่อนไขอื่นใด นอกจากความต้องการให้เขามีความรู้มีความสามารถ พึ่งพาตัวเองได้ และสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามแก่สังคมต่อไปให้มากที่สุด ตามความสามารถที่เขามี

หรือหากเป็นกิจการ อาคาร ที่ดิน โรงงาน เครื่องจักร ฯลฯ  คณะสายด่วนชาวพุทธมีทีมงานบริหารที่มีประสบการณ์สูง พร้อมจัดการดูแลแทนท่านได้เป็นอย่างดี

อนึ่ง สำหรับท่านที่ไม่มีบุตรหลาน หรือมี แต่ยังไว้วางไม่ได้ว่าจะดูแลทรัพย์สินของท่านได้ตลอดรอดฝั่งหรือไม่ ทางคณะสายด่วนชาวพุทธฯ สามารถดูแลจัดการทรัพย์สินของท่านแทนบุตรหลานของท่านได้เช่นกัน โปรดติดต่อมา

ไลน์ ไอดี buddhisthotline อีเมล์  buddhisthotline@gmail.com
 
เขียนโดย : สายด่วนชาวพุทธ
เขียนเมื่อ : 22 มิถุนายน พ.ศ. 2558
อ่าน : 3756