ข่าวโครงการสายด่วนชาวพุทธ

สายด่วนชาวพุทธ ปรับเว็บไซต์ให้ใช้งานกับมือถือได้ดียิ่งขึ้น
เรียนแจ้งทุกท่านทราบ

เว็บไซต์สายด่วนชาวพุทธ ได้ปรับระบบเว็บไซต์ ให้สามารถใช้งานกับมือถือต่าง ๆ ได้ดียิ่งขึ้น เพื่อให้สอดรับกับภาวการณ์ Mobile Standard Web Support ทั้ง iPhone iPad Android ต่าง ๆ เมื่อเข้าชมเว็บไซต์สายด่วนชาวพุทธ ท่านจะเข้าสู่หน้าตาเว็บ Mobile เป็นการเฉพาะ

จึงแจ้งมาเพื่อทราบ
เขียนโดย : สายด่วนชาวพุทธ
เขียนเมื่อ : 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2558
อ่าน : 1788