ข่าวโครงการสายด่วนชาวพุทธ

ปรับลดเบอร์โทรให้คำปรึกษาจาก 9 เลขหมาย เหลือ 4 เลขหมาย
ตามที่โครงการสายด่วนชาวพุทธ ได้เปิดดำเนินการให้คำปรึกษาปัญหาชีวิตสำหรับบุคคลต่าง ๆ มาตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม 2556 เป็นต้นมา โดยในระยะเริ่มแรก ได้เปิดให้บริการปรึกษาปัญหาชีวิตต่าง ๆ ผ่านโทรศัพท์ 9 เลขหมายนั้น เพื่อให้เหมาะสมกับภาวะการณ์ทางเศรษฐกิจ จึงปรับเบอร์โทรปรึกษาลงเหลือเพียง 4 เลขหมาย ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 10 เดือนพฤษภาคม 2558 เป็นต้นไป

หมายเลขให้คำปรึกษาปัจจุบัน มีดังนี้
     ดีแทค      091-550-9893, 099-442-5935
     ทรู          095-791-0908
     เอไอเอส  090-878-5882 

ดาวน์โหลด เอกสารแนะนำโครงการสายด่วนชาวพุทธล่าสุด

จึงแจ้งมาเพื่อทราบ
เขียนโดย : สายด่วนชาวพุทธ
เขียนเมื่อ : 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2558
อ่าน : 1666