ประกาศไว้อาลัย แสดงความเสียใจ ( สำหรับเจ้าของกระทู้แจ้งแก้ไข )

ไว้อาลัยป๋าเปรม
ขอสดุดีเเละร่วมไว้อาลัยอย่างสุดซึ้งกับการจากไปของบุรุษผู้อยู่เคียงข้างในการช่วงเหลือประชาชนของพระองค์ด้วยดีเสมอมา เเม้จะมีอุปสรรคใดๆก็ไม่หวั่น ขอคุณงามความดีเหล่านั้นนำท่านไปสู่ภพภูมิที่ดีเลิศด้วยเถิด..สาธุ
ผู้ประกาศ
วศ.สาคร คำสีเขียว
ที่อยู่
KKU-UBU-KMUT'NB
ชื่อ - นามสกุลจริง
ตั้ม, อาหลิว, ตุ่ม
วันที่เขียน
26 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 21:39:34
จำนวนคนเข้าดู
2357

หมายเหตุ

ผู้ประกาศ มีความยินดีเผยแพร่ข้อความนี้เพื่อเป็นอนุสรณ์รําลึกถึงท่านผู้จากไป ด้วยกุศลกรรมนี้ขอจงเป็นเหตุปัจจัยให้ผู้ประกาศ มีความปลอดภัย มีความสุข และมีศรัทธา วิริยะ สติสมาธิและปัญญาในพระสัทธรรมยิ่ง ๆ ขึ้นไป
1. ต้องการปรึกษาปัญหาชีวิต กรุณาคลิก
2. ต้องประกาศสารภาพผิด ประกาศขอขมา ประกาศอโหสิกรรม กรุณาคลิก